Dirigenti Vojenské hudby Hradec Králové

 

Major Mgr. Jiří Lexa, dipl. um., DiS

 

  Narodil se 16.9.1972 v Praze. V roce 1979 začal navštěvovat LŠU v Černošcích, kde se naučil hrát na příčnou flétnu. Několikrát se zúčastnil soutěží Lidových škol umění a pokaždé získal jedno z předních ocenění. Vystudoval flétnu ve Vojenské hudební škole Víta Nejedlého v Roudnici nad Labem (1987 – 1991) a nastoupil jako flétnista k Posádkové hudbě Praha (1991). Posléze vykonal konkurz k Ústřední hudbě AČR ( 1992 ), kde působil do roku 1994 jako hráč 2.flétny. V roce 1994 se vrací k PH Praha. Od roku 1993 studuje dálkově dirigování na Vojenské konzervatoři. Od listopadu 1995 byl jmenován Zástupcem velitele – dirigentem Posádkové hudby Litoměřice a po jejím zrušení v rámci reorganizace AČR v roce 1997 se vrací zpět k PH Praha jako flétnista. V témž roce končí studium dirigování na Vojenské konzervatoři. Od r.1996 studuje kompozici, aranžování a dirigování na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a studium končí v lednu 2003. Od srpna 2000 působí ve Vojenské konzervatoři jako učitel orchestrální a komorní hry, odkud v dubnu roku 2002 přechází na místo Zástupce velitele – dirigent Vojenské hudby Hradec Králové. Od října 2002 studuje Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové obor hudební a občanská výchova. Kromě práce dirigentské se u Vojenské hudby věnuje práci aranžérské, což napomáhá k rozšiřování hudebního archivu. Od ledna 2003 byl pověřen velením u Vojenské hudby Hradec Králové. 1.března 2004 je ustanoven do funkce Velitel hudby - hlavní dirigent. V květnu 2007 ukončil studium na Univerzitě Hradec Králové.

 

 

Kapitán  Richard  Czuczordipl. um.

 

   Narozen 17.4.1976 Nové Zámky. Od šesti let navštěvoval LŠU a učil se hře na housle. Pravidelně se úspěšně zúčastňoval soutěže „Melodie přátelství“. Ve čtrnácti letech byl přijat na Vojenskou konzervatoř v Roudnici nad Labem, kde začal studovat hru na flétnu. V roce 1994 po vykonání maturitní zkoušky nastoupil k orchestru Vojenské hudby Hradec Králové. Od roku 1999 studuje na Vojenské konzervatoři obor dirigování ve třídě MgA. Jiřího Lhotského. Studium dirigování končí v roce 2005 a od října 2005 je ustanoven do funkce Zástupce velitele – dirigent.