Vznikla z hudby československého letectva, která byla založena v roce 1949. Prvním kapelníkem se stal mjr. Josef Velan, absolvent Vídeňské školy na violu. Dirigentem byl Ferdinand Škrobák. Základ orchestru tvořili absolventi pražské Vojenské hudební školy. V roce 1950 byla hudba přemístěna k leteckému útvaru do posádky Mladá a krátce nato, na jaře v roce 1951 do posádky Hradec Králové. Od roku 1963 působí převážně ve Východočeském kraji. Občané města Hradce Králové ji znají z účinkování při různých oficiálních činnostech, státních oslavách a promenádních koncertech. Početnou skupinu tvoří i rozhlasoví posluchači, pro které orchestr natočil v minulosti více jak 400 skladeb.
      V minulých letech rozšířil orchestr svoji působnost i směrem do zahraničí. Zúčastnil se zájezdů do Polské republiky, hudebních slavností v Königsteinu a mezinárodních festivalů vojenských leteckých hudeb v Karlsruhe ( SRN ). V roce 2004 se VH Hradec Králové zúčastnila mezinárodního festivalu vojenských hudeb v Braunschweigu.
      Za úspěšnou a společensky prospěšnou činnost získala Vojenská hudba Hradec Králové celou řadu uznání a vyznamenání od vojenských, státních a společenských orgánů.
      V současnosti jsou velmi oblíbené výchovné koncerty pořádané na Hradecku pro základní školy. Spolupracujeme též s vojenskými i civilními lázeňskými léčebnami v Teplicích a Poděbradech, kde si lázeňští hosté mohou poslechnout hudbu při promenádních koncertech.
      Orchestr též ovládá taneční kreace za doprovodu hudby tzv.show-program, který je velice žádán převážně na hudebních festivalech doma a v zahraničí.
      V rámci široké propagace AČR na veřejnosti nově vznikl dechový žesťový kvintet, který je maximálně využíván k akcím nejrůznějšího rázu. Nelze opomenout ani taneční skupinu „Pohoda“, jež aktivně reprezentuje Vojensku hudbu a AČR při tanečních příležitostech.
      Během roku 2003 se akční rádius VH rozšířil o spolupráci s komorním orchestrem Primavera Hradec Králové, či s hudební katedrou Univerzity Hradec Králové. V prosinci 2003 natočil orchestr profilové propagační CD s ukázkami bohatosti hudebního archivu VH a v dubnu 2004 se Vojenská hudba podílela na vzniku propagačního CD Univerzity Hradec Králové. V listopadu 2004 vzniká „live“ CD z koncertu k 55.výročí vzniku hudby.
      V čele hudby v současnosti stojí Velitel hudby – hlavní dirigent major Jiří Lexa, Zástupce velitele kapitán Bohumil Hofman a dirigent kapitán Richard Czuczor.