Orchestr Vojenské hudby Hradec Králové

     Je obsazen z profesionálních hudebníků – absolventů Vojenské konzervatoře, Státní konzervatoře v Teplicích, Státní konzervatoře v Pardubicích  a Konzervatoře a vyšší odborné školy Jaroslava Ježka v Praze a JAMU v Brně.

Skupina dřevěných dechových nástrojů

Flétny:           nprap. Aleš Juráň

                     prap. Karel Tesařík

                     nprap. Roman Škárka

Hoboj             pprap. Martin Folda

 

 

Fagoty:          por. Tomáš Holický

                     por.  MgA. Kamil Husar

1.klarinet   kpt. Mgr. Jaroslav Štěpán

                 npor. Stanislav Ernst

                 nprap. Jiří Pospíšil

                 pprap.  Aleš Králík

 

2.klarinet:        por. Tomáš Víceník

                      prap. Václav Culka

                      pprap. Zdeněk Brláš

3.klarinet:        pprap. Jan Rýznar

                      nprap. Ludvík Prášil

Basklarinet      nprap. Martin Jahelka

Vedoucím instruktorem skupiny dřevěných dechových nástrojů je kpt. Mgr. Jaroslav Štěpán, který zároveň vykonává funkci archiváře Posádkové hudby Hradec Králové.

 

Skupina žesťových nástrojů

 Melodie

1. Trubka        npor. Radek Pilc

2. Trubka        kpt. Jiří Boček

3. Trubka       prap. Antonín Satrapa

Křídlovky:        por. Roman Hanzlík

                      prap. Marian Málek

                      por. Miroslav Bolješik

                      prap. Jan Svoboda

 

Baryton            pprap. Jiří Kroupa

Tenor               por. Radek Brož

 

Vedoucím instruktorem žesťové melodie je npor.Jiří Boček.

 Doprovod

 

1.Lesní roh   npor. Pavel Hrdlička

2.Lesní roh   kpt. Michal Šmarda

3.Lesní roh   prap. Aleš Fabiánek

 

Tuby:           por. Marek Filla

                   npor. Luboš Nevím

                   pprap. Miloš Šlauf

                   prap. Miloslav Kubát

 

Trombony:     prap. Josef Špás

                    prap. Miloš Kotlán

                    por. Pavel Sailer

Bicí nástroje:   nprap. Zdeněk Švec

                      prap. Vlastimil Pell

                      por. David Němec

                      por. Josef Diviš

Vedoucím instruktorem doprovodných nástrojů je kpt.Michal Šmarda.